DISCUSSION
[Architecture 2016/2017]
Akihisa Hirata
Sou Fujimoto
Yoshio Futagawa


PLOT
SANAA
CAt
Kengo Kuma
Sota Ichikawa
Junya Ishigami
Tomohiko Yamanashi
Yusuke Karasawa
Jo Nagasaka
Toyo Ito
Akihisa Hirata
Keisuke Maeda
Sou Fujimoto
Maki Onishi + Yuki Hyakuda


WORKS
Naoshima Port / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA
MARU / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA
Spring / Kazuyo Sejima
The Sumida Hokusai Museum / Kazuyo Sejima
Miyagi Gakuin Preschool “MORI NO KODOMO-EN” / Toyo Ito
Kawaguchiko Toranoko Nursery / Takashige Yamashita
ROROOF / Takeshi Komada+Yuka Komada


ESSAY
Global scenes 13 / Sou Fujimoto


ARTICLE
Yu Momoeda, Mika Araki
Mitsuhiro Kanada
Ryue Nishizawa

192 total pages, 88 in color
ISBN978-4-87140-943-8 C1352
Size : 364×257mm
1/January/2017
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00


Including Shipping Cost
by Economic Air