DICCUSSION about hHIROSHI SENJU MUSEUM KARUIZAWAg
Ryue Nishizawa x Yukio Futagawa

FUTURE
Toyo Ito
Riken Yamamoto
Kengo Kuma
Kazuyo Sejima
Kazuhiro Kojima
Ryue Nishizawa
Sou Fujimoto

WORKS
HIROSHI SENJU MUSEUM KARUIZAWA / Ryue Nishizawa
UTO EREMENTARY SCHOOL / Kazuhiro Kojima + Kazuko Akamatsu

PLOT
Kengo Kuma
Toyo Ito
Riken Yamamoto


SERIAL
Studio Talk 16 /
Makoto Takei + Chie Nabeshima
Modern Architect 04 / Shoichi Inoue

ARTICLE
Yoshio Futagawa
Fumihiko Maki
Kengo Kuma
Kazuhiko Miyazawa
Tomoko Sasaki
Kensuke Watanabe
Nikken Sekkei
Yoshihiko Iida

ESSAY
Mizumaru Anzai
168 total pages, 68 in color
ISBN978-4-87140-912-4 C1352
Size : 364×257mm
1/November/2011
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00


Including Shipping Cost
by Economic Air