Jun Aoki+ Masatoshi Shinagawa
Yoshihiko Iida + Kouji Suzuki
Junya Ishigami
Toyo Ito
Atsuo Ota
Maki Onishi + Yuki Hyakuda
Kengo Kuma
Yasutaka Konishi
Jun Sato + Yusuke Obuchi
Hiroyasu Shoji
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa
Yohei Takano + Sachiko Morita
Ippei Takahashi
Makoto Takei + Chie Nabeshima

Erika Nakagawa

Akihisa Hirata

Takashi Fujino
Sou Fujimoto
Teppei FujiwaraGA JAPAN
PLOT 2021


Wednesday, 3 Nov., 2021 - Sunday, 30 Jan., 2022
closed: Wednesday, 29 December 2021 - Friday, 7 January 2022
GA gallery is open 12:00-18:30.
Admission charge : 600 yen


If you wish to know more detail information about each project,
please check "
GA JAPAN 173"


>> access for GA gallery (Google Map)


3-12-14 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Japan
+81-3-3403-1581  |  news@ga-tbc.co.jp  |  https://www.ga-ada.co.jp