Maki Onishi + Yuki Hyakuda
Akihisa Hirata
Kengo Kuma
Sou Fujimoto
Kengo Sato
Makoto Takei + Chie Nabeshima
Takenaka Corporation
Ryue Nishizawa

S
eiko Yamazaki
Kazuko Akamatsu + Shinya Omura
Yoko Ando
Junya Ishigami
Teppei Fujiwara + Miho Tominaga + Takahito Ito
Erika Nakagawa

Toyo Ito

Jun Sato

Takashi Fujino
yuma Harada
GA JAPAN
PLOT 2019


Saturday, 2 Nov., 2019 - Sunday, 2 Feb., 2020
GA gallery is open 12:00-18:30.
Admission charge : 600 yen


If you wish to know more detail information about each project,
please check "
GA JAPAN 161"


>> access for GA galelry (Google Map)


3-12-14 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Japan
+81-3-3403-1581  |  news@ga-tbc.co.jp  |  https://www.ga-ada.co.jp