WORKS
-TOYAMA KIRARI / Kengo Kuma
-NAKAMURA KEITH HARING COLLECTION / Atsushi Kitagawara
-VILLA KEYFOREST / Atsushi Kitagawara
-HOTEL KEYFOREST HOKUTO / Atsushi Kitagawara

PLOT
Maki Onishi+Yuki Hyakuda
Ryue Nishizawa
Jun Sato
Sou Fujimoto
Yoshiyuki Moriyama
Sayoshi Matsuoka+Yuki Tamura
Kazuko Fujie
Riken Yamamoto
Ryuji Fujimura
Yuri Naruse+Jun Inokuma
Akanae Moriyama
Kengo Kuma
CAt
Tatsuya Hatori / Nikkenn Sekkei
Izumi Okayasu
Hiroshi Sambuichi

Essay
Sou Fujimoto

SERIAL
Do Robots Realize Computerational Dream? 10 /
Tsukasa Takenaka+Aya Okabe/AnS Studio
Eye of Yukio Futagawa 09 / Sou Fujimoto

ARTICLE
Atsushi Kitagawara
Takenaka Corporation
YokoTakaike


192 total pages, 88 in color
ISBN978-4-87140-936-0 C1352
Size : 364×257mm
1/November/2015
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00


Including Shipping Cost
by Economic Air